Tarieven

Onze praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

De kosten van de behandelingen fysiotherapie en manuele therapie worden niet meer vergoed vanuit het basispakket. Voor vergoeding van de behandelingen moet u een aanvullend pakket hebben afgesloten bij uw zorgverzekeraar.

Gezien het aantal zorgverzekeraars en het aantal verschillende aanvullende pakketten bij iedere zorgverzekeraar adviseren wij u om vooraf uw eigen polis door te lezen over uw budget fysiotherapie/manuele therapie voor dit jaar. Het budget kan omschreven worden in geld of in aantal behandelingen, waarbij dan ook nog eventueel onderscheid gemaakt kan worden in fysiotherapie en manuele therapie. Let er op dat er bijna altijd over een jaarbudget wordt gesproken en niet over een budget per indicatie c.q. klacht.

Voor informatie over uw budget in uw aanvullende pakket kunt u de website www.zorgvergoeding.com bezoeken. Ook wij zullen trachten u goed te informeren over de vergoedingen vanuit uw pakket, maar u blijft zelf altijd eindverantwoordelijk voor uw budget fysiotherapie en manuele therapie.

De declaraties van de behandelingen uit uw aanvullend pakket worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u niet, of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, dan zal uw zorgverzekeraar of onze praktijk zelf, u een rekening toesturen voor de (resterende) behandelingen.

Er zijn een aantal langdurige aandoeningen (zie deze link) die nog wel uit het basispakket worden vergoed, de zogenoemde "chronische lijst Borst". Hierbij worden de eerste serie behandelingen echter niet vergoed. Vanaf 2012 moeten de eerste 20 behandelingen zelf betaald worden. Hiervoor wordt uw aanvullende verzekering aangesproken, maar mocht deze ontoereikend zijn dan krijgt u voor het restant, tot aan die 20ste behandeling, nog een rekening nagestuurd.

Vanaf de 21ste behandeling worden dan de resterende behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Ook deze declaraties (aanvullend pakket, basispakket) worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.