Praktijk - Aanmelding

Voor het maken van een afspraak kunt u zich melden bij de receptie in de praktijk, maar ook telefonisch en per e-mail. Zie hiervoor onderstaande link. → Contact

Voor het maken van een afspraak en verdere behandelingen heeft u sinds 1 januari 2006 geen verwijzing meer nodig van uw (huis)arts. Natuurlijk verwijzen huisartsen, arbo-artsen en specialisten ook direct naar ons door voor onderzoek en behandeling.

Wij verzoeken u bij de eerste afspraak uw zorgpas en een identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) mee te nemen. Zowel bij de eerste als bij de vervolgafspraken ook graag een badhanddoek meenemen.

Voor de vergoeding van uw behandelingen verwijzen wij naar onderstaande link. → Tarieven

Tijdens uw eerste afspraak vindt er een intakegesprek en een onderzoek plaats. Naar aanleiding van deze gegevens wordt er een (voorlopige) diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken en vervolgens wordt de behandeling opgestart. Gedurende het gehele behandelproces vindt er continue evaluatie, overleg en bijstelling plaats, zodat u zo spoedig mogelijk hersteld bent van uw huidige klachten en weer kunt functioneren op uw eigen niveau.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht.