Cliënttevredenheidsonderzoek

Ook in ons vakgebied Fysiotherapie krijgt het cliënttevredenheidsonderzoek een steeds belangrijker plaats. De doelstelling van dit onderzoek (de PREM-vragenlijst Fysiotherapie) is de kwaliteit van zorg te verbeteren en inzichtelijk te maken, zowel voor de cliënt, de fysiotherapeut als voor de zorgverzekeraar. Steeds meer zorgverzekeraars nemen de deelname aan dit onderzoek op als verplichting in hun contractuele relatie met de zorgverlener, dus ook met onze praktijk Janssen & de Jong.

Voor de uitvoering van dit cliënttevredenheidsonderzoek is onze praktijk per 1 september 2018 een overeenkomst aangegaan met het bedrijf ZorgDNA (www.zorgdna.nl en/of www.qdna.nl). Zij zorgen voor het continue uitzetten van deze kwaliteitsmeting.

Na het beëindigen van de therapie wordt u door QDNA per mail benaderd om deel te nemen aan dit cliënttevredenheidsonderzoek. U krijgt dan online deze PREM-vragenlijst Fysiotherapie om in te vullen. Anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden hierbij door QDNA gegarandeerd.

De PREM-vragenlijst Fysiotherapie (PREM staat voor Patient Reported Experience Measures) is een vragenlijst die inzicht geeft in hoe de cliënten de door de praktijk geleverde fysiotherapeutische zorg hebben ervaren. Het eerste deel betreft de drie domeinen Praktijk, Behandelplan en Contact, waarbij elk domein uit drie vragen bestaat. Daarnaast ook twee screenings-vragen om te bepalen of de respondent zelf is behandeld, of bijvoorbeeld namens een kind deze vragenlijst invult, en op welke praktijklocatie. De overige vier vragen behandelen de Net Promotor Score, de algemene beoordeling en het effect van de behandeling. Dus totaal vijftien vragen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.zorgdna.nl en/of www.qdna.nl en wilt u de PREM-vragenlijst vooraf al inzien, klik dan hier.

Uw deelname aan dit onderzoek is heel belangrijk voor onze praktijk. Niet alleen om inzicht te krijgen over onze eigen praktijk (kwaliteit van zorg, accommodatie, aandachts- en verbeterpunten) maar ook omdat de uitkomst van dit cliënttevredenheidsonderzoek door de zorgverzekeraar gebruikt wordt voor de contractering in de komende jaren. Daarom verzoeken wij u ook vriendelijk om uw medewerking en deze vragenlijst online in te vullen.